MICHAŁ SAWICKI

 

__________________

 

 

- Twój terapeuta

GABINET SEKSUOLOGII

I PSYCHOTERAPII

 

2018 ®

 • CZAS TRWANIA: Spotkanie terapeutyczne trwa ok. 50 minut.
 • CENA: Koszt sesji to 120 zł (indywidualnie) lub 150 zł (od pary), Płatność każdorazowo gotówką lub kartą za sesję.
 • ODWOŁYWANIE SESJI: Zarówno terapeuta, jak pacjent zobowiązani są do wcześniejszego informowania o ewentualnej nieobecności (odwołaniu/przełożeniu sesji). Odwołanie sesji przez pacjenta do godziny 8:00 dnia wizyty jest nieodpłatne. W przypadku przekroczenia terminu:
 • pacjent ponosi koszty odwołanej/przełożonej zbyt późno lub nieodwołanej sesji w 100%
 • KONTAKT: Wszelkie kwestie dotyczące przebiegu terapii są omawiane na bieżąco w gabinecie. Kontakt do terapeuty służy wyłącznie umawianiu, odwoływaniu lub przekładaniu sesji.
 • TERAPIA: Terapeuta pracuje w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej, wykorzystując w razie potrzeby elementy terapii schematu, terapii systemowej, seksuologii klinicznej i psychologii.
 • SUPERWIZJA: Terapeuta zobowiązuje się do przestrzegania zasad etycznych oraz superwizowania swojej pracy.
 • TAJEMNICA LEKARSKA: Terapeuta ma obowiązek zachowania tajemnicy dotyczącej przebiegu leczenia. Jest z niej zwolniony w sytuacji domniemania narażenia zdrowia lub życia – pacjenta, terapeuty lub osób trzecich.
 • ZOBOWIĄZANIA PACJENTA:
 • Pacjent zobowiązuje się do aktywnego uczestniczenia w sesjach oraz podejmowania prób wykonywania ustalonych zadań - pracy osobistej poza gabinetem.
 • Pacjent zobowiązuje się do niepopełniania prób samobójczych przez czas trwania terapii.
 • Pacjent zobowiązuje się do przychodzenia na terapię nie będąc pod wpływem alkoholu lub nielegalnych substancji psychoaktywnych.
 • Pacjent zobowiązuje się do niestosowania agresji podczas sesji.
 • CEL TERAPEUTYCZNY: Cel jest na bieżąco ustalany i w miarę potrzeb modyfikowany wspólnie przez pacjenta i terapeutę.
 • ZMIANY KONTRAKTU: Podczas trwania terapii zarówno pacjent, jak terapeuta mogą zgłaszać propozycje zmian w kontrakcie, które mogą być ważne w dalszym procesie.
 • Nieprzestrzeganie zasad kontraktu może skutkować zakończeniem terapii.
 • Warunkiem uczestnictwa w terapii / korzystania z konsultacji psychologiczno-seksuologicznej lub innej usługi świadczącej przez „Michał Sawicki - Gabinet seksuologii i psychoterapii” jest podpisanie przez pacjenta zgody na przetwarzanie danych osobowych.

- Twój terapeuta

MICHAŁ SAWICKI 

 

_________________

Michał Tytus Sawicki - ZnanyLekarz.pl

GABINET SEKSUOLOGII

I PSYCHOTERAPII

 

2019 ®